1295 videos 15805391 views 30600 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทาง วีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • องค์กรเครือข่ายธุรกิจ คุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • คลิปส่งเสริมคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีดอกไม้บานสื่อสารความดี
 • องค์กรความซื่อตรง
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1
 • คมคิดพุทธทาส2
 • คมคิดพุทธทาส3
 • รู้อิโหน่อิเหน่
 • จอมซนมนตรา 2

สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 5 | คุณเตือนใจ ดีเทศน์

02.12.2019
สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 5 | คุณเตือนใจ ดีเทศน์ นักพัฒนาสังคม และกรรมการสิทธิมนุษยชน ช่วงที่เรียนหนังสือที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณเตือนใจ ดีเทศน์ ได้ร่วมกิจกรรมในชมรมค่ายอาสาสมัคร ทำให้ตระหนักว่า “ชนบทคือหัวใจสำคัญของประเทศ” และหลังจากเรียนจบได้สมัครเข้าโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ชายขอบเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่อง ทำให้คุณเตือนใจเข้าใจเรื่องข้อจำกัดของระบบและโครงสร้างสังคม จึงหันมาสนใจงานเชิงกฎหมาย นโยบาย โดยได้รับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย และต่อมาคือกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นงานระดับชาติที่สามารถนำบทเรียนจากการทำงานชนบทมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้นได้ สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการจิตอาสา 20 กรณีศึกษา และเรียบเรียงออกมาเป็นวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที จำนวน 20 ตอน แต่ละตอนเป็นการนำเสนอประวัติชีวิตของจิตอาสาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การก้าวสู่เส้นทางจิตอาสา จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันในชีวิต และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา เรื่องเล่าของจิตอาสาในสารคดีชุดนี้ นอกจากทำให้ตระหนักถึงพลังของจิตอาสาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในมิติต่างๆแล้ว ทางผู้จัดทำหวังว่าเรื่องเล่าจากสารคดีชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้กับผู้ชมต่อไป
9
2
0

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม | บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

28.11.2019
12
2
0

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

28.11.2019
3
0
0

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม | บริษัท บาธรูมดีไซน์

28.11.2019
3
0
0

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม | บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

28.11.2019
8
2
0

องค์กรเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม | บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

28.11.2019
9
1
0

คุณธรรมคุณทำได้

16.10.2019
เรื่องบางเรื่องทำได้ง่ายกว่าที่คิด ถ้าเป็นคุณ... คุณจะทำไหม เรื่องง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้ “คุณธรรม คุณทำได้” ทำดีได้ง่ายนิดเดียว #วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว #ศูนย์คุณธรรม #สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
25
1
0

รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว ตอน Field Trip กล้าทำดีสัญจร EP.1"พลเมืองรุ่นใหม่มีวินัยรักถิ่นฐาน"

30.09.2019
รายการ Grow Up ชวนคุย เรื่อง "พลเมืองรุ่นใหม่มีวินัยรักถิ่นฐาน" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 256 พูดคุยกับแขกรับเชิญ นายธีรพงศ์ พึ่งภูมิ กลุ่มเยาวชนโกงกาง ม.บูรพา และ น.ส.วรารัตน์ อินม่วง กลุ่มเยาวชนลูกปลานิล ฉะเชิงเทรา ได้ในรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียวกันเลยค่ะ
52
3
0

รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว ตอน ชวนเพื่อนๆ หยุดซิ่ง...มาวิ่งกันเถอะ

30.09.2019
รายการ Grow Up ชวนคุย เรื่อง นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม พูดคุยกับแขกรับเชิญ คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ในรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียวกันเลยค่ะ
18
1
0

รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว ตอน นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม EP.3

30.09.2019
รายการ Grow Up ชวนคุย เรื่อง นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม พูดคุยกับแขกรับเชิญ ทนพ.ฐิติพันธ์ จงโชติชัชวาลย์ SALES SPECIALIST บริษัท ไคอาเจน (ประเทศไทย) จำกัดได้ในรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียวกันเลยค่ะ
19
0
0

รายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว ตอน นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม EP.2

30.09.2019
รายการ Grow Up ชวนคุย เรื่อง นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม พูดคุยกับแขกรับเชิญ น.ส.โชษิตา หน่อแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ในรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียวกันเลยค่ะ
26
2
0

สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 11 | กลุ่ม Trash Hero จ.ปัตตานี

09.12.2019
สารคดี 3 นาทีจิตอาสา EP 11 | กลุ่ม Trash Hero ปัตตานี กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ จ.ปัตตานี กลุ่ม Trash Hero Pattani ริเริ่มโดย ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย ที่ได้ไปร่วมกิจกรรมของ Trash Hero Lipe ที่เกาะลิเป๊ะ และมองเห็นว่าน่าจะเอากิจกรรมนี้กลับมาปรับใช้ที่ปัตตานีบ้านของตนที่ก็มีปัญหาขยะ จึงได้เริ่มพูดคุยกับ ผศ.จารียา อรรถอนุชิต เพื่อนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่เป็นนักกิจกรรมและมีความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน ทั้ง 2 คน ใช้เงินส่วนตัวและระดมทุนจากคนที่อยากสนับสนุนกิจกรรม โดยเปิดรับอาสาสมัครจากบุคคลทั่วไปในท้องถิ่น Trash Hero Pattani จึงกลายเป็นกิจกรรมของท้องถิ่นและกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจเหมือนๆ กันและพร้อมที่จะทำงานไปด้วยกัน โดยตระเวนเก็บขยะตามชายหาดต่างๆ ในจังหวัดปัตตานีทุกวันพุธ จากจุดเริ่มต้นโดยเพื่อนสองคนและอาสาสมัครในพื้นที่จำนวนหยิบมือ ปัจจุบันขยายวงกว้างขึ้น จนกระทั่งมีกลุ่มอาสาสมัครจากต่างประเทศแสดงความจำนงเข้ามาร่วมงานจำนวน สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถอดบทเรียน ‘งานจิตอาสา’ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สารคดี 3 นาทีจิตอาสา เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการจิตอาสา 20 กรณีศึกษา และเรียบเรียงออกมาเป็นวีดิทัศน์ความยาว 3 นาที จำนวน 20 ตอน แต่ละตอนเป็นการนำเสนอประวัติชีวิตของจิตอาสาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก การก้าวสู่เส้นทางจิตอาสา จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกผันในชีวิต และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา เรื่องเล่าของจิตอาสาในสารคดีชุดนี้ นอกจากทำให้ตระหนักถึงพลังของจิตอาสาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในมิติต่างๆแล้ว ทางผู้จัดทำหวังว่าเรื่องเล่าจากสารคดีชุดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาให้กับผู้ชมต่อไป
13
0
0
Load more...