สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๘ เรื่อง “ยุวชนจิตอาสา” “พ่อแม่อุปถัมภ์”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๘ เรื่อง “ยุวชนจิตอาสา” “พ่อแม่อุปถัมภ์”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      7
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000002
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายวิวรรธน์ วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลชุมชนองค์กร, สารคดีดอกไม้บาน ตอนยุวชนจิตอาสา และตอนพ่อแม่อุปถัมภ์
รายชื่อบุคคล ผอ.วิวรรธน์ วรรณศิริ
เบอร์โทรติดต่อ

089-916-2859

ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=vZ1Pnmqw1DI

https://www.youtube.com/watch?v=_9-8bokhX2E

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button