สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๒๑ เรื่อง “ศรีสังวาลย์ สร้างคนดี สู่สังคม”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๒๑ เรื่อง “ศรีสังวาลย์ สร้างคนดี สู่สังคม”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      9
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000004
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นางภัสสุรีย์ เจริญศิรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์
อาจารย์ทิพย์ภาพร เนตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ตอน ธนาคารแห่งการให้
รายชื่อบุคคล นายคูณ นามบุรินทร์ ผอ. อ.ทิพย์ภาพร
เบอร์โทรติดต่อ

081-808-4159

ที่อยู่ 78/16 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-583-8434
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=V-uoQDkaBC4

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button