สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๔๔ “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๔๔ “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      12
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000007
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายสุรพล  มุสิกพันธ์     นางสะอ้าน  สินารักษ์ โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 
นายสุพร  ศรสงวนสกุล นางเพ็ญใจ  ท่าห้อง โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ (วัดทุ่งหวัง) 
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม รายงานวิจัย รร.เครือข่ายจังหวัดตรัง, file องค์กรต้นแบบ
รายชื่อบุคคล 1.นายสุรพล มุสิกพันธ์ (ผู้บริหาร)
2.นางลดาวัลย์ พรศิริวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ

089-042-4908 , 097-256-4149

ที่อยู่ Email:surapon2501@gmail.com
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=Vjp3RNii4s4
https://www.youtube.com/watch?v=-B3Q8ri3zmE
https://www.youtube.com/watch?v=8A6SiI-vq0g
https://www.youtube.com/watch?v=HtYAPq-o5nI
https://www.youtube.com/watch?v=akpf-_v7ru0
https://www.youtube.com/watch?v=5bItlEbdH70
https://www.youtube.com/watch?v=CutfLryWhUU
https://www.youtube.com/watch?v=SjywxTplFAw
https://www.youtube.com/watch?v=0_mckzmsi00

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button