สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๙๕ “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดี”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๙๕ “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดี”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      13
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000008
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง ผอ.โรงเรียนต้นบากราษฏร์บำรุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม รายงานวิจัย รร.เครือข่ายจังหวัดตรัง, file องค์กรต้นแบบ
รายชื่อบุคคล 1.นายสุรพล มุสิกพันธ์ (ผู้บริหาร)
2.นางลดาวัลย์ พรศิริวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ

089-042-4908 , 097-256-4149

ที่อยู่ Email:surapon2501@gmail.com
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=Sd8kGhb9aDM

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button