สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๕๐ “เทศบาลธรรมาภิบาลดีเด่น”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๕๐ “เทศบาลธรรมาภิบาลดีเด่น”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      14
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000009
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายประสิทธิ์ จันทกลางนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ตอนบ้านกลางใสสะอาด, หนังสืองดงามตามวิถีคุณธรรม น.56,87
รายชื่อบุคคล นางรัตนา ปรีชานุกุล
เบอร์โทรติดต่อ

089-995-5010

ที่อยู่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=9YVasKjULN4

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button