สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๕๑ “แบ่งปันความดี ด้วยหัวใจอาสา”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๕๑ “แบ่งปันความดี ด้วยหัวใจอาสา”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      15
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000010
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิหัวใจอาสา
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางสาวณิชารีย์ การุณ
เบอร์โทรติดต่อ

โทรศัพท์ 02 318 3959 โทรสาร 02 718 1850 02-318-3959, 085 563 4555

ที่อยู่ มูลนิธิหัวใจอาสา 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=MgfLjEmI2gU&list=PLFRH5YOA1v3FiF2MHgKBx64ftsdQV9MPs

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button