สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๕๗ “ความซื่อตรง เริ่มต้นที่ครอบครัว”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๕๗ “ความซื่อตรง เริ่มต้นที่ครอบครัว”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      16
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000011
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายปัญญา สัตยกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
น.ส. สวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
น.ส.ศิริพร ภู่สุวรรณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน (น้ำใส ในหนองบัว)
รายชื่อบุคคล นายปัญญา สัตยกาญจน์, นางสาวฐิติวัลคุ์ ภู่สุวรรณ์
เบอร์โทรติดต่อ

081-942-6948, 081-011-3597

ที่อยู่ หมู่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๙๐
Email nongbua_kan@hotmail.com
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=zYsVFpuuAig

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button