สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๕๙ “การขับเคลื่อนตำบลคุณธรรม”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๕๙ “การขับเคลื่อนตำบลคุณธรรม”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      17
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000012
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายสมร ศรีษา นายก อบต. คำแคน
จ่าสิบเอกยุทธนา ปัญญาศิริ ปลัด อบต. คำแคน
นางวิไลพร ชูสังกิจ เจ้าหน้าที่ อบต.คำแคน
นายอุดร แถมพรมศรี ผู้นำชุมชน
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล จ่าสิบเอกยุทธนา ปัญญาศิริ ปลัด อบต.คำแคน
เบอร์โทรติดต่อ

081-392-1207

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=y6HvI_5alhg

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button