สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๗๒ “อบต.คำแคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านความซื่อตรงโปร่งใส”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๗๒ “อบต.คำแคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านความซื่อตรงโปร่งใส”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      18
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000013
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายหาญ อุปถัมภ์ นายก อบต.คำแคน
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=jNFPCgX6xYo

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button