สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๖๐ “เสริมสร้างคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสาเพื่อพัฒนาความซื่อตรง”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๖๐ “เสริมสร้างคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสาเพื่อพัฒนาความซื่อตรง”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      19
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000014
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายสนิท มณีพราย นายก อบต. แม่ลาด
นางสาวนาริน คชฤทธิ์ ปลัด อบต. แม่ลาด
นายธนวัฒน์ พรมมา สารวัตรกำนันตำบลแม่ลาด
นางสุมาลี ศรีสุวรรณ์ ผู้แทนภาคประชาชน
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ตอน องค์กรซื่อตรง อบต.บ้านลาด
รายชื่อบุคคล นางสาวนาริน คชฤทธิ์
เบอร์โทรติดต่อ

โทร. ๐-๕๕๐๒-๙๗๓๕ แฟกซ์ ๐-๕๕๐๒-๙๗๓๕ ต่อ ๑๓

ที่อยู่ เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๑
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=aTZ1lE5sKmg

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button