สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๖๓ “การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงใน อบต.สมอแข”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๖๓ “การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงใน อบต.สมอแข”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      20
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000015
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นางทองม้วน พันธุรี นายก อบต. สมอแข
นางอรัญญา เนตรผสม หัวหน้าสำนักปลัด อบต. สมอแข
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางทองม้วน พันธุรี
เบอร์โทรติดต่อ

0-5598-7100 , 0-5598-7101

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=_i4onWZJm04

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button