สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: บางมูลนาก
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      บางมูลนาก
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      24
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000019
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายสมปอง ใจดีเฉย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายเกษม นวมครุฑ อดีต ผอ.รร. บางมูลนากภูมิวิทยาคม
นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลชุมชนองค์กร, สารคดีดอกไม้บาน บางมูลนากโมเดล ตอน 1-2
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ศูนย์การเรียนโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=mFSDfkz6gys
https://www.youtube.com/watch?v=jLPSNxakK5k
https://www.youtube.com/watch?v=6FvREFN5ll8

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button