สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๖๐ “บางมูลนากโมเดล โรงเรียนคุณธรรม”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๖๐ “บางมูลนากโมเดล โรงเรียนคุณธรรม”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      25
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000020
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายมานพ เกตุเมฆ โรงเรียนบางมูลนากภูมิพิทยาคม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล ผอ.มานพ เกตุเมฆ
เบอร์โทรติดต่อ

086-446-5882

ที่อยู่ ๑๒๓ หมู่ ๑๑ ตำบลนาโหนด อำเภอ เมือง
จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐
Email pomtuenjai@gmail.com
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=ppKmh2lclks

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button