สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๒๑๖ “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง พื้นที่สร้างสรรค์เยาวชน”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๒๑๖ “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง พื้นที่สร้างสรรค์เยาวชน”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      27
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000022
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นางเตือนใจ สิทธิบุรี ผู้ประสานงานงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง จ.พัทลุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ดูคู่กันกับตอน ๗๐
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=m_H9HuyGo58

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button