สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๗๓ “ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๗๓ “ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      28
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000023
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นางสาวกนกนุช โตสุข ผอ.โรงเรียนบ้านหนองมวง นางสารภี สมจิตต์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางสารภี สมจิตต์
เบอร์โทรติดต่อ

075-213-639

ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหนองมวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=9THxqKrCPms (นาทีที่ 27.05 เป็นต้นไป)

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button