สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๘๙ “ครอบครัวกันตัง สร้างเด็กดีมีวินัย”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๘๙ “ครอบครัวกันตัง สร้างเด็กดีมีวินัย”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      32
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000027
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายปิติ ตั้งชูทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา นางขวัญยี่หวา แหลมเกาะ นางศศิธร ศรีสุวรรณ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ร.ร.เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดตรัง
รายชื่อบุคคล 1. นางยุภา พรเศรษฐ์
2. นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ
เบอร์โทรติดต่อ

โทร 086-7414241
Email: yupapornseth@gmail.com
โทร 090-0712877
Email : kwan_1004@hotmail.com

ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=SNgP03X1srI

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button