สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๒๕ ผู้ได้รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (Thailand Morality Awards 2013)ประเภทบุคคล ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๒๕ ผู้ได้รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (Thailand Morality Awards 2013)ประเภทบุคคล ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      34
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000028
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายศิวโรฒ จิตนิยม ธนาคารความดีหนองสาหร่าย
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file กรณีศึกษารายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล นายศิวโรฒ จิตนิยม , Email sjitniyom@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ

081-763-7341

ที่อยู่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=9v432ZS7wjo
https://www.youtube.com/watch?v=9v432ZS7wjo
https://www.youtube.com/watch?v=xfzmeZw3kD8
https://www.youtube.com/watch?v=dhdVFy7OgiE  
https://www.youtube.com/watch?v=7k0U9AHYHRc
https://www.youtube.com/watch?v=WHt70LY18nk

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button