สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๔๕ ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๔๕ ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      39
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000034
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายสมบัติ ชิดทิด กำนัน ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางมณี
เบอร์โทรติดต่อ

0-4207-7479 , 0-4207-9434

ที่อยู่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา ถนนเหมืองแพร่ - ห้วยมุ่น อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42170.
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=ILBnuGfWeI8

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button