สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๔๙ การพัฒนาและขับเคลื่อนเพื่อตำบลหนองโพธิ์
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๔๙ การพัฒนาและขับเคลื่อนเพื่อตำบลหนองโพธิ์
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      42
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000037
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นางสาวนุจรี สรหงษ์ เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพธิ์
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

0-35-46-4274,75 โทรสาร : 0-35-46-4274,75

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ เลขที่ 119 หมู่ที่ 4 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button