สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๕๘ “โรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๕๘ “โรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      43
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000038
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา ผอ.รพ.บางมูลนาก ทันตแพทย์ไพรัช กาวประเสริฐิ์
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘ , file องค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล คุณปานทิพย์ บุญประเสริฐ หมอวิศิษฎ์ 086 445 6330
เบอร์โทรติดต่อ

082-774-1228, 086-445-6330

ที่อยู่ โรงพยาบาลบางมูลนาก เลขที่ 2 หมู่ 9 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
โทรศัพท์ : 056631131-2 โทรสาร : 056631131 ต่อ 103
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=8dDjP3a-Kcs

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button