สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๕๙ วิถีทางเกษตรกรรมธรรมชาติ เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๕๙ วิถีทางเกษตรกรรมธรรมชาติ เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      44
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000039
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายคำเดื่อง ภาษี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล นายคำเดื่อง ภาษี
เบอร์โทรติดต่อ

081-876-5906

ที่อยู่ 40 ม.8 ต.หัวฝาย กิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=jmf2UoWK5XM

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button