สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๖๑ “เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๖๑ “เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      45
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000040
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง พ่อวิจิตร บุญสูง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายวิจิตร บุญสูง
เบอร์โทรติดต่อ

(087) 872-1672

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=jMkuke1soNA
https://www.youtube.com/watch?v=zV6UKpGKyrQ

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button