สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๖๓ “หนองกระโดนมน หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อหลวง”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๖๓ “หนองกระโดนมน หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อหลวง”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      46
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000041
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายเกษมชัย แสงสว่าง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายเกษมชัย แสงสว่าง
เบอร์โทรติดต่อ

098-256-9188

ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน เลขที่ 66 หมู่ที่ 11 ถนน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=tZH2rfUepSc

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button