สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๖๗ “หมอไทยหัวใจอาสา”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๖๗ “หมอไทยหัวใจอาสา”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      47
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000042
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,folder รายงานจัดการความรู้ปี ๕๘, file รวมองค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล นายเกษมชัย แสงสว่าง
เบอร์โทรติดต่อ

032-355-300-9

ที่อยู่ 29 ถนนขนานทางรถไฟ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=3AIqHf0F_sk

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button