สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๗๑ “เทศบาลตำบลจันดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านความซื่อตรงโปร่งใส”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๗๑ “เทศบาลตำบลจันดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านความซื่อตรงโปร่งใส”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      48
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000043
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจันดีี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,folder รายงานจัดการความรู้ปี ๕๘, file รวมองค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
เบอร์โทรติดต่อ

091-569-5646

ที่อยู่ เทศบาลตำบลจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ 0-7548-6498 โทรสาร 0-7548-6598
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button