สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๙๒ “องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สู่แนวทางการขับเคลื่อนตำบลจัดการตนเอง”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๙๒ “องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สู่แนวทางการขับเคลื่อนตำบลจัดการตนเอง”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      50
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000045
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายสมบัติ ประโยชนดี นายก อบต.ลำประดา
นายอำนาจ จันทรมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายปัณณพัฒน์ ยกแก้ว สมาชิกสภา อบต.ลำประดา
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายฉัตรชัย ธนิกกุล (นายก)
เบอร์โทรติดต่อ

056-619-970

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา หมู่. 1 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=c4SBx9M11hg

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button