สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๙๘ “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๙๘ “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      52
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000046
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายสมชาย หลวงละ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรม บ้านดอยดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,file ชุมชนคุณธรรม, folder ข้อมูลชุมชนองค์กร
รายชื่อบุคคล นายสมชาย หลวงละ ,คุณสยาม
เบอร์โทรติดต่อ

089-508-5770, 085-701-2805, 096 775 0324

ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้ บ้านดอยดิน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=hl_tWS6OEsQ

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button