สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๙๙ “โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนคุณธรรม”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๙๙ “โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนคุณธรรม”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      53
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000047
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายเฉลียว เถื่อนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล นายเฉลียว เถื่อนเภา (ผู้อำนวยการ)
อ.วณิชนันท์
เบอร์โทรติดต่อ

โทร.089-014-4342
E-mail: tkl.030@hotmail.com
โทร.098-092-8527
E-mail: nanton24@hotmail.co.th

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=3eIi8bSmoX0

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button