สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๒๐๗ “ความสุขชุมชน คนกทม. ชุมชนน่าอยู่”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๒๐๗ “ความสุขชุมชน คนกทม. ชุมชนน่าอยู่”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      55
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000049
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นางรุจิรัตน์ หาญรวี ประธานชุมชนราชทรัพย์่
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ข้อมูลชุมชนองค์กร
รายชื่อบุคคล นางรุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์ (พี่แหม่ม)
เบอร์โทรติดต่อ

090-962-9654

ที่อยู่ ชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=CAjN8_j03Os

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button