สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนทื่ ๒๑๐ “ภูมิปัญญาชุมชนคนโคกพุทรา”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนทื่ ๒๑๐ “ภูมิปัญญาชุมชนคนโคกพุทรา”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      57
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000051
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
นางประไพ อยู่เจียม ประธาน
นายจำรัส เปล่งปลั่ง เลขานุการ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางประไพ อยู่เจียม
เบอร์โทรติดต่อ

๐๓๕-๘๖๑-๕๐๒

ที่อยู่ ๗๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ : ๑๔๑๒๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=APrgMPpFb9Y (ไม่มีเสียง)

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button