สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๒๓๑ “โรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๒๓๑ “โรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      59
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000053
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง พระสังคม ธนปัญโญ โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย (ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง) อำภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล พระสังคม ธนปัญโญ
เบอร์โทรติดต่อ

โทรศัพท์ 038-263-078, 081-6840222 , โทรสาร 038-263-078

ที่อยู่ โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย (ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาตมาบเอื้อง)
เลขที่ 114/1 หมู่ 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=nTWt1Uba6Wo

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button