สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๒๓๓ “ความสุขชุมชน บ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๒๓๓ “ความสุขชุมชน บ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      60
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000054
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายวิชาญ วัฒนวิเชียร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘บ้านบุ่งเข้ จังหวัดนครนายกี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายวิชาญ วัฒนวิเชียร
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ บ้านบุ่งเข้ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=OSY9XBSxx0I

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button