สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๒๓๗ “พิจิตรอินเตอร์ โรงเรียนคุณธรรม”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๒๓๗ “พิจิตรอินเตอร์ โรงเรียนคุณธรรม”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      63
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000057
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
นางอัจฉรา พิมลบุตร รองผู้อำนวยการ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ, folder ข้อมูลชุมชนองค์กร, file รวมองค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล นางวณิชชา ภัทรประสิทธิ์
เบอร์โทรติดต่อ

๐๘๑๘ ๘๘๙ ๐๓๐ , ๐๕๖ ๖๕๒ ๓๓๗ Email wpataraprasit@yahoo.com Line ID dr.wanicha

ที่อยู่ เลขที่ ๔/๓๒๔ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ ๖๖๐๐๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=X0nFVeS37u0
https://www.youtube.com/watch?v=uBPpNJ33Vdo.

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button