สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๒๓๙ “บ้านจำรุง มหาวิทยาลัยบ้านนอก การจัดการความรู้สู่การพึ่งพาตนเอง”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๒๓๙ “บ้านจำรุง มหาวิทยาลัยบ้านนอก การจัดการความรู้สู่การพึ่งพาตนเอง”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      65
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000058
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายชาติชาย เหลืองเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายชาติชาย เหลืองเจริญ
เบอร์โทรติดต่อ

086-004-5542 , 02-711-7492

ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 087-817 8030
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=BXwF52TXIwA
https://www.youtube.com/watch?v=hWT8uTSjeVw&list=PLWa9_hFjKUauHl9DqJ9f4Z0k6NNHikMc1&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=K7P52dpZ6oU
https://www.youtube.com/watch?v=TIJR2R3rigw
https://www.youtube.com/watch?v=ues2bl39oMk

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button