สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๒๔๑ “ภาคธุรกิจกับการพัฒนาชุมชน”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๒๔๑ “ภาคธุรกิจกับการพัฒนาชุมชน”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      66
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000059
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผจก.ส่วนพัฒนาโครงการและการมีส่วนร่วม
นางสาวศิริรักษ์ แก้วมูลสุข จนท.ส่วนพัฒนาโครงการและการมีส่วนร่วม บจก.บางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิริยา
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล คุณศศิธร พิริยกิจ (คุณหนุ่ย)
เบอร์โทรติดต่อ

032-548-269 ,081-565-9784

ที่อยู่ 1/1 หมู่ที่ 4, ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 77140 Tel
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=YIcZK4gwGak

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button