สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด มหาชน
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด มหาชน
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      67
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000060
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง กรุงเทพฯ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,file รวมองค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล คุณกันยา เจียรวัฒนกุล
เบอร์โทรติดต่อ

081-565-9202, 084-555-4862

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button