สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      68
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000061
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง อ.พาน จ.เชียงราย
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล นายพันธุ์ดี พรหมเทศ รองนายก อบต.หัวง้ม กรรมการผู้จัดการธนาคารความดี
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=SuSrfOLLDzo
https://www.youtube.com/watch?v=JLr5an49qxk

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button