สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: บ้านคลองเรือ อ.พะโต๊ะ
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      บ้านคลองเรือ อ.พะโต๊ะ
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      69
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000061
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง จ.ชุมพร
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล มานิตย์ โมฬี โทร. 087-895-0501
สิทธิศักดิ์ แก้วรักษา(ครูชิก) โทร. 087-266-2131
เบอร์โทรติดต่อ  
ที่อยู่ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โฮมสเตย์ หมู่บ้านคลองเรือ 131 หมู่ 9 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=0FGjmQe2Ddw
https://www.youtube.com/watch?v=Q0fAabFMr-U
https://www.youtube.com/watch?v=nbuOjJ6y13M

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button