สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: โรงเรียนวิเชียรมาตุ
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      โรงเรียนวิเชียรมาตุ
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      70
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000062
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง ตรัง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ร.ร.เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดตรัง
รายชื่อบุคคล 1.นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล (ผู้บริหาร)
2.น.ส.วาสนา พรายเพชร์
เบอร์โทรติดต่อ

โทร 089-7241216
Email :dr_montip8@hotmail.com
โทร 089-4755723

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button