สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: บ้านหนองกลางดง
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      บ้านหนองกลางดง
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      71
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000063
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
เบอร์โทรติดต่อ

081-763-8507

ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านหนองกลางดง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=0FGjmQe2Ddw
https://www.youtube.com/watch?v=Q0fAabFMr-U
https://www.youtube.com/watch?v=nbuOjJ6y13M

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button