สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      72
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000064
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง ราชบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ, folder ข้อมูลชุมชน องค์กร, file ชุมชนบ้านเลือก
รายชื่อบุคคล นายวิฑูรย์ ศรีเกษม รองประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
เบอร์โทรติดต่อ

087-048-5640

ที่อยู่ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม ราชบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button