หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: ชีวิตงามด้วยความดี : ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ชีวิตงามด้วยความดี : ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก
หมวดหมู่:      ต้นแบบบุคคลคุณธรรม
รหัสหนังสือ:      87
ผู้เขียน:      ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก
ISBN-10(13):      978-616-235-045-0
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      กรกฎาคม 2554
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

     ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ในวัย ๘๔ ปี ยังกระฉับกระเฉง แววตาเปี่ยมสุข เมื่อกล่าวถึงเรื่องราวการทำงานในบทบาทหน้าที่ต่างๆ ที่ผ่านมาและที่ดำเนินอยู่ แต่เมื่อ เล่าย้อนถึงเรื่องราวชวีติในวัยเด็ก ดูเหมือนแววตาของท่านจะสะท้อนใหเ้ห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึกอันหลากหลายทั้งสุข เศร้า คละเคล้ากันไป ทว่า ทกุขั้นตอนของชีวิต ล้วนช่วยบ่มเพาะให้ท่านเป็นบคุคลทที่ทำงาน เพื่อสังคมในทุกวันนี้

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button