หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: ชีวิตงามด้วยความดี : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ชีวิตงามด้วยความดี : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
หมวดหมู่:      ต้นแบบบุคคลคุณธรรม
รหัสหนังสือ:      91
ผู้เขียน:      ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
ISBN-10(13):      978-616-235-043-6
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      กรกฎาคม 2554
จำนวนหน้า:      65
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก หรือที่ใครๆ คุ้นเคยกับการเรียกท่านว่า "อาจารย์ระพี"

เป็นบุคคลที่มีจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์อย่างสูง ท่านสามารถเชื่อมโยงความรู้

หลากหลายด้านเข้าด้วยกัน ทั้งวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ปรัชญา ศาสนา

การเกษตร ศิลปะ จิตวิทยา ฯลฯ จนนำไปสู่การค้นพบความจริงตามธรรมชาติด้วยตนเอง

ทำให้ท่านประสบกับความเป็นอิสระ และเกิดความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button