หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน : ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน : ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง
หมวดหมู่:      วิชาการ
รหัสหนังสือ:      100
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      978-974-06-1378-7
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      เมษายน 2551
จำนวนหน้า:      228
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

หนังสือ "กลุยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน : ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง" เล่มนี้ ได้รวบรวมกลยุทธ์ต่างๆ ของคณาจารย์ในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รูปแบบการนำเสนอเอกสารมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมที่ทำ

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button