สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: คู่มือการพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองค์กรธุรกิจ : สู่ความสุขในการทำงาน
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      คู่มือการพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองค์กรธุรกิจ : สู่ความสุขในการทำงาน
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      106
ผู้เขียน:      วรรณา ประยุกต์วงศ์, ปารีณา ประยุกต์วงศ์
ISBN-10(13):      978-974-13-8050-3
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      มกราคม 2551
จำนวนหน้า:      164
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สนับสนุนการ พัฒนาชุดโครงการกลไกส่งเสริมความดี : จิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพ กระบวนกรอาสาสมัคร และพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการกลไกส่งเสริมความดี รวมทั้ง ผลิตสื่อต้นแบบเพื่อนำเสนอเรื่องราวดีๆ ตลอดจนเชื่อมประสานอาสาสมัครชุมชน คนอยากทำดีกับพื้นที่ทำดี คู่มือการพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองค์กรธุรกิจ: สู่ความสุขในวิถีการ ทำงานเล่มนี้ เป็นผลผลิตหนึ่งของโครงการที่ถอดบทเรียนรูปแบบการส่งเสริมงานอาสา สมัครในองค์กรธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับการเผย แพร่ให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ผลักดันงานอาสาสมัครในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่มือไม่ ได้บอกเพียงแค่จะทำกิจกรรมอาสาสมัครเพียงอย่างเดียว ...

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button