สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: การเผชิญความตายอย่างสงบ
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      การเผชิญความตายอย่างสงบ
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      111
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      มิถุนายน 2551
จำนวนหน้า:      104
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

ผลผลิตของโครงการวิจัยคือ ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 8 ว่าด้วยการเผชิญความตายอย่างสงบ การปรับทัศนคติเกี่ยวกับความตายให้ถูกต้องจะทำให้ชีวิตไม่ประมาท คลายความยึดมั่น และเห็นคุณค่าของการพัฒนาทางจิตวิญญาณ

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button