สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: งาน พลังกลุ่ม และความสุข
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      งาน พลังกลุ่ม และความสุข
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      112
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      มิถุนายน 2551
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

ผลผลิตขอโครงการวิจัยดังกล่าว คือ ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 4 ว่าด้วยงาน พลังกลุ่ม และความสุข ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิต เนื่องจากกระบวนการทำงานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับคนที่ทำงานก็มีความสุขและเติบโตขึ้น

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button