หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      115
ผู้เขียน:      โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      มิถุนายน 2551
จำนวนหน้า:      180
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 5 ว่าด้วยนพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่นนพลักษณ์เปรียบเหมือนแผนที่ที่ช่วยให้เข้าใจความเป็นจริงได้ง่ายขึ้น

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button