สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      122
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      978-61-7197-06-2
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      2552
จำนวนหน้า:      112
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่ ทำหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเสริมหนุนเชื่อมประสานเพิ่มพลังเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในบริบทต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนของสังคม การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมให้ขยายออกไปในวงกว้างนั้น จำเป็นต้องใช้สื่อเป็นเครื่องมือต่อยอดความดี ขยายองค์ความรู้สู่สาธารณชนอย่าง สม่ำเสมอ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์คุณธรรมจึงได้อำนวยการผลิตรายการสารคดี “ดอกไม้บาน สื่อสารความดี” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอความดีงาม ความจริง ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของศูนย์คุณธรรมและที่เกิดขึ้นในมุมต่าง ๆ ของสังคมไทย ออกเผย ...

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button